Blekinges historia

Ett nytt bokverk i två band

Från tidig stenålder fram till våra dagar, kommer den storslagna berättelsen om Blekinges historia att berättas av ett 50-tal välrenommerade författare

En sammanhållen berättelse som tecknar dagens kunskapsläge av ett landskap i ständig förändring. Ett gränsland där det levande havet möter det bördiga och skogsbevuxna landskapet, som gräns mellan århundraden av stridigheter, kungamakt mot kungamakt. Där stora befolkningsströmmar rört sig in och ut i länet och ständigt skapat nya förutsättningar för tillväxt och utveckling, religion och kultur.

OM projektet

Bakom projektet står St Knuts Gille i Ronneby, en kulturhistorisk förening med anor från 1300-talets Danmark. Projektet drivs helt ideellt, med finansiellt stöd av stiftelsemedel och sponsring. För att säkerställa bokverkets kvalitet och innehåll har ett akademiskt råd bildats.

I akademiska rådet ingår:

 • Anders Häggström, fil dr Institutionen för historia och samtidsstudier Södertörns högskola.
 • Björn Nilsson, forskare, Institutionen för arkeologi och antikens historia Lunds universitet.
 • Peter Carelli, docent i historisk arkeologi. Arkeologerna, Statens historiska museer, Stockholm
 • Martin Hansson, docent i historisk arkeologi, prefekt vid Institutionen för arkeologi och antikens historia vid Lunds universitet.
 • Lynn Åkesson, professor i etnologi vid Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet

Projektet drivs i nära samverkan med Blekinge museum, Marinmuseum och intresserade hembygds- och kulturhistoriska föreningar i länet.

Medverkande författare

 • Karl Bergman
 • Mikael Björk
 • Tony Björk
 • Jörg Brunet
 • Benny Carlsson
 • Christina Dackling
 • Martin Dackling
 • Heiko Droste
 • Urban Emanuelsson
 • Kerstin Enflo
 • Lars Ericson Wolke
 • Stefan Flöög
 • Brendan Foley
 • Jonas Frykman
 • Ingrid Gustin
 • Martin Hansson
 • Mikael Henriksson
 • Mats Holmer
 • Anders Häggström
 • Jimmy Juhlin
 • Håkan Kjellgren
 • Mathilda Kjällquist
 • Per Lagerås
 • Maja Larsson
 • Jens Lerbom
 • Andreas Linderoth
 • Per Lundin
 • Ingemar Lönnbom
 • Ola Magnell
 • Lars Malmgren
 • Olle Melin
 • Andreas Nilsson
 • Bertil Nilsson
 • Björn Nilsson
 • Karin Nilsson
 • Cissela Olsson
 • Ola Palmgren
 • Carl Persson
 • Elisabeth Rudebeck
 • Christoffer Sandahl
 • Marcus Sandekjer
 • Peter Skoglund
 • Bengt Spade
 • Staffan Stranne
 • Johan Svanberg
 • Andreas Svensson
 • Ola Svensson
 • Ann-Kristin Vernersson WIberg
 • Nils-Erik Villstrand
 • Kajsa Weber
 • Erig Wångmar

Bokverket kommer att ges ut i två band under tredje kvartalet 2024. Ett unikt verk om Blekinge som aldrig tidigare sammanställts och kommer att ha sin givna plats i bokhyllan eller utgöra en praktfull gåva. Verket kommer att ges ut i begränsad upplaga och du har nu möjlighet att förköpa dina exemplar av Blekinges Historia. Du kan dessutom välja till en unik och stilig kassett som samlar och skyddar dina böcker och som inte kommer att kunna köpas i efterhand.

förbeställ bokverk

När du gjort din beställning nedan kommer du att få ett mail med betalningsuppgifter. Efter att vi registrerat din betalning skickas ett nytt mail med beställningsbekräftelse och kvitto.

Notera att detta är en manuell process. Det kan dröja ett par dagar innan mailen kommer.

Böckerna kommer att kunna hämtas i Blekinge under ett planerat releaseparty i samband med att ordinarie försäljning av bokverket startar.

Vill du att böckerna skickas tillkommer fraktkostnad – kontakta gärna info@blekingeshistoria.se i förväg för överenskommelse.

I den händelse att bokverket aldrig kommer till tryck återbetalas hela förköpsbeloppet.

Angivet pris är inklusive moms.

GDPR: De personuppgifter som samlas in här kommer att användas för att registrera din beställning och för att kommunicera uppdateringar och viktig information kring densamma.
En tid efter att bokverket är tryckt och din beställning har hämtats ut kommer informationen att raderas. Viss anonymiserad information kan sparas för statistik och ekonomisk redovisning.